ประวัติแนวเพลง Rock

Rock-Schallplatten

Rock จัดเป็นอีกหนึ่งแนวเพลงซึ่งได้รับความนิยมจากผู้ฟังจำนวนมาก ต้นกำเนิดของดนตรี Rock & Roll ถือกำเนิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงคริสต์ทศวรรษ ค.ศ. 1950 ต่อมาจึงได้มีการพัฒนาแตกแนวเพลง Rock ออกเป็นอีกหลายแขนงในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1960 หลังจากนั้นเป็นต้นมา ได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา แนวดนตรี Rock ได้รับอิทธิพลมาจากแนวเพลง Blues rhythm , Country ซึ่งแนวดนตรี Rock ก็ได้นำมาสู่แนวเพลงอื่นๆอีก คือ Electric blues และ Folk ซึ่งมีอิทธิพลร่วมมาจากดนตรี Jazz , ดนตรีคลาสสิก รวมทั้งแนวดนตรีอื่นๆ

ความโดดเด่นทางด้านดนตรีของดนตรี Rock มีจุดเด่นอยู่ที่กีตาร์ไฟฟ้า ซึ่งมักจะเป็นส่วนหนึ่งอันเป็นส่วนสำคัญของวงดนตรีร็อก อีกทั้งยังมีกีตาร์เบสไฟฟ้าและกลอง ตามปกติแล้วเพลงที่เป็นดนตรีร็อกมักจะมีอัตราจังหวะ 4/4 ใช้รูปแบบท่อนVerse – Chorus แต่ต่อมาเพลงประเภทนี้ก็มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเนื้อเพลงส่วนใหญ่มักในเรื่องของความรักใคร่ เช่นเดียวกับเพลงPop แต่ก็มีบางส่วนที่กล่าวถึงเนื้อหาอื่น ซึ่งมักเน้นในเรื่องของสังคมหรือการเมือง นอกจากนี้นักดนตรีเพศชายผิวขาว จัดเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ซึ่งทำให้เกิดเนื้อหาต่างๆอันหลากหลายมากมายในเพลง Rock

Rock-Schallplatten-

ในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1960 จวบจนไปถึงต้นคริสต์ทศวรรษ 1970 เพลง Rock ได้รับการพัฒนาจนแตกแขนงแยกย่อยออกเป็นหลายแนวเพลง ยกตัวอย่างเช่น เมื่อรวมกับเพลง Folk แล้วจึงเป็น Folk – Rock , รวมกับ Blues เป็น Blues – Rock รวมกับ Jazz เป็น Jazz – Rock เป็นต้น

ต่อมาในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1970 เพลง Rock เข้ามามีความเกี่ยวพันธ์กับเพลงSoul , Funk ,Latin อีกทั้งในยุคนี้ Rock ก็ยังได้เกิดแนวเพลงย่อยอีกหลายแนวเช่น soft – rock , Heavy Metal , Hard Rock , Progressive rock และPunk Rock ส่วนแนวเพลงย่อย Rock ที่เกิดขึ้นในคริสต์ทศวรรษ 1980 เช่น New wave , Hardcore punk และ Alternative rock ในยุคคริสต์ทศวรรษ 1990 แนวเพลงย่อยที่เกิดขึ้นในยุคนี้ เช่น Grunge , Britpop , Indy Rock ,Nu Metal เป็นต้น

วง Rock ส่วนใหญ่ มีสมาชิกที่เล่นกีตาร์ไฟฟ้า , นักร้องนำ , กีตาร์เบส , กลอง รวมกันก่อตั้งเป็นวงดนตรี 4 ชิ้น แต่สำหรับบางวงที่มีสมาชิกน้อยกว่าหรือมากกว่านี้ นักเล่นดนตรีบางคนก็พ่วงหน้าที่ร้องด้วยก็มี บางครั้งก็อาจเป็นวง 3 คนหรือวง Duo ที่มีนักดนตรีที่เล่นเครื่องดนตรีซึ่งต่างไปเข้ามาเสริมเพิ่มเติมอย่างกีตาร์ริธึมหรือคีย์บอร์ด เป็นต้น บางวงอาจสร้างเอกลักษณ์ ด้วยการใช้เครื่องดนตรีสายอย่างไวโอลิน , เชลโล หรือใช้เครื่องเป่าในดนตรีคลาสสิกอย่าง แซกโซโฟน , ทรัมเปต เข้ามาเสริม แต่ก็มีวง Rock ไม่มากนักที่ใช้เครื่องดนตรีเหล่านี้