แนวดนตรี jazz ฮิตตลอดกาล

jazz

Jazz เป็นอีกแนวดนตรี ซึ่งพัฒนามาจากการเล่นดนตรีของกลุ่มคนผิวดำในประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 อันมีความโดดเด่นพิเศษ คือ โน้ต Blues , การลัดจังหวะ , จังหวะสวิง , การโต้-ตอบทางดนตรี รวมไปถึงการเล่นสด โดย Jazz จัดเป็นอีกหนึ่งแนวดนตรีคลาสสิกของสหรัฐอเมริกา

ความหมายหรือนิยามของคำว่า Jazz เคยมีผู้พยายามให้ความหมายไว้มากมาย แต่ตามความหมายเดิมของมัน ซึ่งอ้างอิงจากพจนานุกรม หมายถึง ‘ดนตรีเต้นรำเล่นลัดจังหวะ’ โดย Duke Ellington นักแต่งเพลงชาวอเมริกันชื่อดัง เคยพูดไว้ว่า ” Jazzก็คือดนตรีทั้งหมดรวมกัน” ต่อมาเพื่อนของ Duke Ellington อีกคนชื่อ Earl Hyde กล่าวเอาไว้ว่า Jazz มันคือ ดนตรีเปลี่ยนรูป ส่วนความคิดเห็นของ Ben ratliff นักวิจารณ์ชื่อดังจาก The New York Times เคยกล่าวไว้ว่า “ตัวอย่างที่ดีในการจะนำมาอธิบายขั้นตอนของ Jazz มันไม่มีเลย”

โดยดนตรี Jazz มีต้นกำเนิดในทศวรรษ 1920 วงดนตรีวงแรกที่นำสำเนียงของ Jazz มาสู่ผู้ฟังจำนวนมาก คือ The Original Dixieland Jazz Band: ODJB จากจังหวะเต้นรำอันแปลกใหม่ในยุคนั้น ทำให้วง DOJB กลายเป็นที่กล่าวขวัญในวงกว้างเป็นอย่างสูง ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ให้กำเนิดคำว่า “Jazz” ตามชื่อวงดนตรี และต่อมาวง DOJB สามารถขายแผ่นเสียงได้มากถึงล้านแผ่น

jazz-

แรกเริ่มเดิมทีรากลึกของ Jazz นั้นมีที่มาจากเพลง Blues ซึ่งเป็นเพลงที่คนผิวดำเล่น โดยเพลง Blues เหล่านี้ผ่านการเรียนรู้ดนตรีจากการฟังเป็นพื้นฐาน ทำให้มีการเล่นแบบถูกบ้างผิดบ้าง เนื่องจากจำมาไม่ได้ครบถ้วนกระบวนการ ทำให้มีการขยายทำนองเพลงไปต่อจากความพึงพอใจของผู้เล่นเป็นหลัก จึงกลายเป็นที่มาของคีตปฏิภาณ หรือ การแต่งทำนองเพลงขึ้นมาใหม่อย่างสดๆ โดยปราศจากการเตรียมตัวมาล่วงหน้า หรือการ Solo แบบด้นสด ต่อมาในภายหลังดนตรีRagtime ซึ่งเป็นแนวดนตรีชนิดหนึ่ง ก็เชื่อว่ามีต้นกำเนิดที่คล้ายคลึงกัน คือ ถือกำเนิดเกิดจากดนตรียุโรปผสมเข้ากับจังหวะขัดของแอฟริกัน ด้วยเหตุนี้ Blues และ Ragtime นี่เองที่มาเป็นฐานอันแข็งแรงของดนตรี Jazz โดยเพลง Blues ได้รับความนิยมในช่วงเวลาเดียวกันกับ Ragtime ในช่วงปลายทศวรรษ 1910 เพลง Blues และ Ragtime ถูกนำมาผสมผสานจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ผ่านฝีมือของ Buddy Bolden เป็นผู้ริเริ่ม เขานี่แหละที่ได้รับการยกย่องจากว่า เป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนารูปแบบใหม่ของดนตรี Jazz หากแต่เวลานั้นยังไม่มีการประดิษฐ์คำว่า Jazz ขึ้นมา สมัยนั้นเรียกดนตรีเหล่านี้รวมๆ กันว่า Hot Music จนเมื่อวง DOJB มีชื่อเสียงโด่งดัง ทำให้คำว่า Jazz กลายเป็นคำที่ใช้เรียกขานกันทั่วไป และ Jazz ในยุคแรกนี้เรียกกันว่าเป็น Jazz แบบดั้งเดิม หรือ New Orlean Jazz